BEN-woning Energiezuinig bouwen

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Bijna-Energieneutraal Bouwen, kortweg BEN-bouwen is dus de toekomst. Maar je hoeft niet tot 2021 te wachten om BEN te bouwen. Met de huidige technologieën is dat nu al perfect mogelijk. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen lonen en betalen zichzelf terug door een lagere energiefactuur.

Als architect is het onze maatschappelijke taak om onze klanten te begeleiden naar een zo duurzaam mogelijke oplossing, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Wij proberen dan ook steeds projecten te realiseren die rekening houden met de huidige – en bij voorkeur zelfs toekomstige – normen in verband met de energieprestatie van gebouwen.

Meer info:
http://www.energiesparen.be/BEN
http://www.mijnbenovatie.be